ایجاد خطوط لوله آب و گاز

بی تردید خطوط لوله انتقال گاز از شریانهاي مهم اقتصادي کشور وازسرمایه هاي ارزشمند ملـی بـه شـمارمی رود. بنابراین لازم است در صیانت از آن کلیه مجموعه هاي کارفرمائی ، پیمانکـاري و بهـره بـرداري احسـاس مسئولیت نموده و براي طراحی ، اجراء و نظارت در ساخت و نیز نگهداري از آن از پیشرفته ترین فنآوري هـا، معتبرترین استانداردها …

فرآیندهای تولید در استقرار ماشین آلات

فرآیندهای ترکیبی و فرآیندهای تحلیلی: فرآیندها را می توان، از نظر نوع و ماهیت، به فرآیندهای ترکیبی، تحلیلی یا تلفیقی از این دو تقسیم کرد. «فرآیندهای ترکیبی » عبارت از فرآیندی است که در آن ترکیب عناصر مختلف (مثلاً در ساخت دارو، صابون، لوازم شیمیایی و بهداشتی، روغن نباتی ) یا مونتاژ و سوار کردن …

طراحی ، بهینه سازی سایت و سئو اصفهان توسط دیجیتال مارکتینگ کلینیک24

تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت مهرفام سپاهان می باشد.