طراحی ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه حک مشخصات مخازن LPG

موضوع پروژه: طراحی ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه حک مشخصات مخازن LPG نام کارفرما: اندیشه صنعت تاریخ قرارداد: ۸۱/۱۰/۱۵ شماره قرارداد: ۸۱-۱۲۹ محل اجرا اصفهان توضیحات: تحویل قطعی (قابل بازدید) جهت آشنایی با تمام  قراردادهای اجرا شده و در حال اجرای شرکت مهرفام سپاهان لطفا کلیک کنید. شرکت مهرفام سپاهان (سهامی خاص) جهت کسب …

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه شستشوی کپسولهای مخازن LPG

موضوع پروژه: طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه شستشوی کپسولهای مخازن LPG نام کارفرما: اندیشه صنعت تاریخ قرارداد: ۸۱/۱۰/۱۵ شماره قرارداد: ۸۱-۱۲۸ محل اجرا اصفهان توضیحات: تحویل قطعی (قابل بازدید) جهت آشنایی با تمام  قراردادهای اجرا شده و در حال اجرای شرکت مهرفام سپاهان لطفا کلیک کنید. شرکت مهرفام سپاهان (سهامی خاص) جهت کسب …

مشاوره و طراحی ساخت کارخانه تولید مخازن LPG

موضوع پروژه:  مشاوره و طراحی ساخت کارخانه تولید مخازن LPG نام کارفرما: اندیشه صنعت تاریخ قرارداد: ۸۱/۸/۱۸ شماره قرارداد: ۸۱-۱۲۴ محل اجرا اصفهان توضیحات: تحویل قطعی (قابل بازدید) جهت آشنایی با تمام  قراردادهای اجرا شده و در حال اجرای شرکت مهرفام سپاهان لطفا کلیک کنید. شرکت مهرفام سپاهان (سهامی خاص) جهت کسب اطلاعات بیشتر و …

راه اندازی و ینج خانه کوره بلند فولاد میبد

موضوع پروژه: راه اندازی وینج خانه کوره بلند فولاد میبد نام کارفرما: فولاد میبد تاریخ قرارداد: ۸۱/۱۲/۲۸ شماره قرارداد: ۵۹۹۳ محل اجرا میبد توضیحات: تحویل قطعی (قابل بازدید) جهت آشنایی با تمام  قراردادهای اجرا شده و در حال اجرای شرکت مهرفام سپاهان لطفا کلیک کنید. شرکت مهرفام سپاهان (سهامی خاص) جهت کسب اطلاعات بیشتر و …

طراحی، تهیه متریال و نصب برق رسان طولی جرثقیلهای سقفی (۱۴۰متر)

موضوع پروژه: طراحی، تهیه متریال و نصب برق رسان طولی جرثقیلهای سقفی (۱۴۰متر) نام کارفرما: چدن سازان اصفهان تاریخ قرارداد: ۸۱ شماره قرارداد: ۱۲۸ محل اجرا اصفهان توضیحات: تحویل قطعی (قابل بازدید) جهت آشنایی با تمام  قراردادهای اجرا شده و در حال اجرای شرکت مهرفام سپاهان لطفا کلیک کنید. شرکت مهرفام سپاهان (سهامی خاص) جهت …

ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه تست هیدرو استاتیک مخازن LPG

موضوع پروژه: ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه تست هیدرو استاتیک مخازن LPG نام کارفرما: اندیشه صنعت تاریخ قرارداد: ۸۱/۹/۱۵ شماره قرارداد: ۸۱-۱۲۶ محل اجرا اصفهان توضیحات: تحویل قطعی (قابل بازدید) جهت آشنایی با تمام  قراردادهای اجرا شده و در حال اجرای شرکت مهرفام سپاهان لطفا کلیک کنید. شرکت مهرفام سپاهان (سهامی خاص) جهت کسب …

طراحی ساخت، نصب و راه اندازی کوره آنیلینگ مخازن LPG

موضوع پروژه: طراحی ساخت، نصب و راه اندازی کوره آنیلینگ مخازن  LPG نام کارفرما: اندیشه صنعت تاریخ قرارداد: ۸۱/۹/۱۹ شماره قرارداد: ۸۱-۱۲۵ محل اجرا اصفهان توضیحات: تحویل قطعی (قابل بازدید) جهت آشنایی با تمام  قراردادهای اجرا شده و در حال اجرای شرکت مهرفام سپاهان لطفا کلیک کنید. شرکت مهرفام سپاهان (سهامی خاص) جهت کسب اطلاعات …

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی غبارگیر کوره ذوب

موضوع پروژه: طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی غبارگیر کوره ذوب نام کارفرما: چدن منصور اصفهان تاریخ قرارداد: ۸۲ شماره قرارداد: ۷۸ محل اجرا اصفهان توضیحات: تحویل قطعی (قابل بازدید) جهت آشنایی با تمام  قراردادهای اجرا شده و در حال اجرای شرکت مهرفام سپاهان لطفا کلیک کنید. شرکت مهرفام سپاهان (سهامی خاص) جهت کسب اطلاعات …

طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه توزین آویز با ریموت کنترل

موضوع پروژه: طراحی، ساخت و نصب دو دستگاه توزین آویز با ریموت کنترل نام کارفرما: چدن سازان اصفهان تاریخ قرارداد: ۸۲ شماره قرارداد: ۱۱-۵۶ محل اجرا اصفهان توضیحات: تحویل قطعی (قابل بازدید) جهت آشنایی با تمام  قراردادهای اجرا شده و در حال اجرای شرکت مهرفام سپاهان لطفا کلیک کنید. شرکت مهرفام سپاهان (سهامی خاص) جهت …

طراحی و ساخت سیستم برق رسان ترانسفرکار تعمیرگاه فولاد سازی

موضوع پروژه: طراحی و ساخت سیستم برق رسان ترانسفرکار تعمیرگاه فولاد سازی نام کارفرما: فولاد مبارکه (توکا) تاریخ قرارداد: ۸۲/۹/۱۸ شماره قرارداد: ۱۰-۹۹-۸۲۱۶۹۷ محل اجرا فولاد مبارکه توضیحات: تحویل قطعی (قابل بازدید) جهت آشنایی با تمام  قراردادهای اجرا شده و در حال اجرای شرکت مهرفام سپاهان لطفا کلیک کنید. شرکت مهرفام سپاهان (سهامی خاص) جهت …

طراحی ، بهینه سازی سایت و سئو اصفهان توسط دیجیتال مارکتینگ کلینیک24

تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت مهرفام سپاهان می باشد.